Domoticadomotica 1

Voor Simac Business Solutions hebben wij een speciale
domotica unit ontworpen en gefabriceerd. Deze unit wordt voornamelijk in de ouderenzorg gebruikt.

De NitVit (Niteon Video Terminal) heeft door gebruik van speciale componenten een zeer laag geluidsniveau maar toch een hoge processing power voor een volledige tweeweg videocommunicatie.

Ontwikkeling van de zorg

Brainport Health Innovation

‘Brainport Health Innovation: Connected Client, Connected Patient’ is een door de zorgsector, kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid ontwikkeld meerjarig programma gericht op de bevordering van innovatie op het snijvlak van zorg en technologie.

Betaalbare en bereikbare zorg

Hoe blijft zorg betaalbaar en bereikbaar voor de steeds kritischer wordende cliënt en patiënt? Voor deze uitdaging ziet menig zorg- en overheidsorganisatie zich gesteld. Brainport Health Innovation, onderdeel van Stichting Brainport, zoekt met partners uit het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen naar concrete oplossingen die nu al kunnen worden ontwikkeld of geïmplementeerd.

Mondige burger wil zorg thuis

domotica2Steeds meer patiënten en cliënten willen zelf keuzes kunnen maken in hun ziekteproces. Adequate en

transparante informatie over ziektes en aandoeningen, herstelmogelijkheden en (vergelijkend) aanbod is daarvoor vereist. Daarnaast willen mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als ze ziek zijn geworden of nadat ze een ingreep in een ziekenhuis hebben moeten ondergaan. Dat vraagt om aanpassingen in de woning en in de zorgketen. Er vindt een verschuiving plaats van intramurale- naar extramurale- en ketenzorg. Zorgaanbieders moeten hun dienstverlening meer op de thuissituatie afstemmen en leveranciers worden uitgedaagd voor meer aanbod te zorgen waardoor Telemedicine meer en meer mogelijk wordt. Hier kan Niteon bij helpen. (bron: Brainport Health Innovation)

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden die Intemo aan uw bedrijf kan bieden? Neem vrijblijvend contact met ons op!

 

Neem contact op