Plaatsbepaling bij de Politie

PBS_extreem_kant2_verkleind
Ook dit project is voor Intemo begonnen als een innovatieproject. We merkten dat de markt van plaatsbepalingssystemen, maar ook van andere automotive producten, versnipperd was. Doordat verschillende producenten even veel verschillende producten maakten ontbrak vaak de integratie tussen de verschillende systemen. Daarom heeft Intemo in samenwerking met een softwarepartner een open systeem gemaakt dat onder andere geschikt is voor plaatsbepaling.

Lees meer


In dit open systeem kunnen wij informatie van en naar sensoren uitwisselen. Het combineren van deze sensorinformatie levert naast een nauwkeurige plaatsbepaling ook tal van andere procesinformatie op die weer gebruikt kan worden binnen het platform. De kracht van het bundelen van sensorinformatie, embedded automotive informatie en een zwaar beveiligd communicatieplatform geeft voor onze klant een enorm synergievoordeel.

PBS_extreem_kant1_verkleindLocaties kunnen dynamisch worden verwerkt en gevisualiseerd. We gebruiken open standaarden en koppelvlakken waardoor sensorinformatie, zoals objectlocaties, zonder bijkomende technische aanpassingen ook door andere organisatieonderdelen, zoals meldkamers, gebruikt kunnen worden.

De meldkamer kan bij een binnenkomende melding rechtstreeks het navigatiesysteem van een politieauto aansturen, inclusief informatie over incidenten. Dit maakt het plaatsbepalingssysteem een enorm hulpmiddel voor de coördinatie van hulpverleningsacties.

Intemo kan, al dan niet met haar partners, zorg dragen voor een totaalinstallatie, integratie en 'predictief' onderhoud van dit systeem en de software.

Dit project is een goed voorbeeld van wat een goede samenwerking kan opleveren: de Politie levert duidelijke eisen, onze partners maken de operationele software en bouwen in. Bij Intemo doen we waar we altijd goed in zijn: innoverend ontwikkelen en een sterk stuk hardware neerzetten.

Zie hier een artikel over de samenwerking met onze softwarepartner.

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden die Intemo aan uw bedrijf kan bieden? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op