Plaatsbepaling bij de politie

Dit project is voor Intemo begonnen als een innovatieproject. Wij merkten dat de markt van plaatsbepalingssystemen, maar ook van andere automotive producten, versnipperd was. Doordat verschillende producenten even veel verschillende producten maakten, ontbrak vaak de integratie tussen de verschillende systemen. Daarom hebben wij, in samenwerking met een softwarepartner, een open systeem gemaakt dat onder andere geschikt is voor plaatsbepaling.

Het uitwisselen en combineren van informatie

In dit open systeem kunnen wij informatie van en naar sensoren uitwisselen. Het combineren van deze sensorinformatie levert naast een nauwkeurige plaatsbepaling ook tal van andere procesinformatie op. Deze procesinformatie kan weer gebruikt worden binnen het platform. De kracht van het bundelen van sensorinformatie, embedded automotive informatie en een zwaar beveiligd communicatieplatform geeft voor onze klant een enorm synergievoordeel.

Plaatsbepalingssyssteem als hulpmiddel

Locaties kunnen dynamisch worden verwerkt en gevisualiseerd. We gebruiken open standaarden en koppelvlakken waardoor sensorinformatie, zoals objectlocaties, zonder bijkomende technische aanpassingen ook door andere organisatieonderdelen, zoals meldkamers, gebruikt kunnen worden. De meldkamer kan bij een binnenkomende melding rechtstreeks het navigatiesysteem van een politieauto aansturen, inclusief informatie over incidenten. Dit maakt het plaatsbepalingssysteem een enorm hulpmiddel voor de coördinatie van hulpverleningsacties.

Effectieve samenwerking

Wij kunnen, al dan niet met onze partners, zorg dragen voor een totaalinstallatie, integratie en ‘predictief’ onderhoud van dit systeem en de software. Dit project is een goed voorbeeld van wat een goede samenwerking kan opleveren: de politie levert duidelijke eisen en onze partners maken de operationele software en bouwen het in. Wij doen bij Intemo we waar we altijd goed in zijn: innoverend ontwikkelen en een sterk stuk hardware neerzetten.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden die Intemo u kan bieden? Neem vrijblijvend contact met ons op!