Hoe passantenstromen in beeld worden gebracht

Drukte in kaart brengen-

Binnenkort gaat de gemeente Nijmegen van start met passantentelling in het centrum van de stad. Doormiddel van sensoren uitgerust met een geïntegreerde camera worden passanten stromingen in beeld gebracht. Intemo levert de sensoren die in dit project gebruikt gaan worden. Eerder leverde Intemo al sensoren voor het meten van luchtkwaliteit in diverse projecten in Nijmegen.

Waardevolle informatie

Door het tellen van passanten hoopt de gemeente Nijmegen een beter beeld te krijgen van drukte in het centrum. Waar en op welke momenten is het druk? En hoe verplaatsen de passantenstromen zich door het centrum heen? Zowel de gemeente als ondernemers hebben behoefte aan meer inzicht in passantenstromen. De gemeente kan de data onder meer gebruiken voor het bepalen van vastgoedwaarde. Voor ondernemers is het waardevol om te weten wanneer het druk is in verband met openingstijden en inzet van personeel. Maar de verzamelde data wordt niet alleen beschikbaar voor gemeente en ondernemers. Iedereen kan straks zien op welke momenten het druk, of juist rustig is in het centrum van Nijmegen.

Privacy gewaarborgd

De sensoren zijn ontwikkeld volgens het privacy by design principe. Hoewel de sensoren uitgerust zijn met een camera, worden de beelden niet overgedragen. De sensor analyseert de beelden waarbij de verschillende objecten geteld worden. In de data is dus geen enkele privacy gevoelige component opgenomen. De data is van zich zelf dan ook niet te herleiden tot een bepaald persoon. De sensoren zijn voorgelegd aan de privacy officer van de gemeente Nijmegen en goedgekeurd.

Smart Cities

De sensoren waarmee de passantentelling wordt gerealiseerd zijn een volgende toevoeging aan de smart city oplossingen die Intemo kan bieden. Naast passantentelling hebben we ook applicaties ontwikkeld voor het meten van vulgraad van afvalbakken, luchtkwaliteit en leefbaarheid in binnen- en buiten omgevingen en slimme straatverlichting. Hierbij verzorgen we dataontsluiting voor visualisatie en interactie met regelsystemen. Op deze manier passen we een horizontale integratie toe in plaats van de vaak gebruikte verticale toepassingen.

Heeft u ook plannen voor het monitoren van openbare ruimten of het meten van luchtkwaliteit in uw gemeente? Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden. Neem gerust telefonisch contact met ons op of stel een vraag via onderstaand formulier.