Numina

Numina – Know your streets

Numina

Met de Numina traffic vision sensor krijgt u inzicht in de hoeveelheid passanten en weggebruikers, en de wijze waarop deze zich voortbewegen. Dit gebeurt zonder dat er privacygevoelige informatie verzameld en vrijgegeven wordt. Als gemeente of wegbeheerder (infra) helpt Numina u bij het verbeteren van de doorstroming van voetgangers, fietsers en motorvoertuigen, maar ook bij het bepalen van de hoeveelheid bezoekers in bijvoorbeeld winkelcentra, parken, musea en stadions.

Inzicht in de hoeveelheid en wijze waarop passanten zich voortbewegen door de binnenstad?

Iedere gemeente heeft te maken met verkeerssituaties die aandacht nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld een druk kruispunt zijn, de straat vlakbij een school waarbij het oversteken onveilig is, of een slechte doorstroming tijdens de spits. In deze situaties is inzicht in de verkeerssituatie nodig.

Dan biedt de Numina traffic vision sensor de uitkomst zonder dat er privacygevoelige informatie verzameld en vrijgegeven wordt. Numina levert immers ‘Intelligence without Surveillance’.

Zet één sensor in om slimme verkeersinzichten te verkrijgen

Verkrijg real-time en historische verkeersgegevens die bijdragen aan het veiliger en efficienter maken van het verkeer. Specifieke zones zijn gemakkelijk meetbaar te maken met in te stellen gedragszones.

Zet een netwerk van sensoren in om stadsbreed een platform te ontwikkelen

Met de passantenteller stelt u eenvoudig realt-time inzichten beschikbaar aan bijvoorbeeld burgers of ondernemers als u dat wenst.

Cases

In Jacksonville (USA), observeerde Numina het oversteekgedrag van voetgangers richting de toegang van een busstation aan een vluchtheuvel. In plaats van $500.000+ uit te geven aan het herinrichten van de toegang van het busstation, constadeerde de gemeente dat ze eenvoudigweg een zebrapad konden aanleggen voor slechts $750.

product-cs

Heb jij een vraag over dit product?