Smart City

 

Intemo is als gevestigde technologiepartner thuis in de wereld van Smart Cities. Wij ontwikkelen al ruim 10 jaar innovatieve toepassingen die een slimme stad faciliteren. Bewustwording, zinvolle innovatie en horizontale integratie zijn hierbij leidend voor ons. Wij geloven in open data platforms omdat deze horizontale oplossingen stimuleren waar zowel gemeenten als burgers profijt van hebben.

Het verzamelen van data heeft geleid tot nieuwe inzichten waarmee technische en maatschappelijke vraagstukken beantwoord kunnen worden. Zo wordt op een slimme wijze sturing gegeven aan een stad, door met gerichte oplossingen stedelijke uitdagingen aan te gaan.

 

 

 

Passantentelling

Met de passantenteller krijgt u nieuwe inzichten op het gebied van drukte in de binnenstad, passantenstromen, leefbaarheid, mobiliteit en verkeersveiligheid. Deze inzichten dragen bij aan het beantwoorden van veel voorkomende vraagstukken als: Hoe druk is het in de binnenstad en hoe bewegen passantenstromen zich door de binnenstad? Waar steken voetgangers de weg over? Welke invloed hebben ruimtelijke veranderingen op het gedrag van verkeersdeelnemers? Privacy by design is leidend geweest bij de ontwikkeling van de passantenteller. Slimme beeldverwerking zorgt ervoor dat de passantenteller uitsluitend anonieme gegevens verzameld en daarmee voldoet het systeem volledig aan de AVG. Via een dynamisch online dashboard kunnen gegevens inzichtelijk gemaakt worden.

 

Luchtkwaliteit sensoren
Met sensoren van Josene® kan luchtkwaliteit (CO2, fijnstof, VOC’s etc.) , klimaatfactoren (temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk etc.)  en omgevingsvariabelen (geluid, lichtintensiteit etc.) gemeten en gevisualiseerd worden. Wij bieden sensoren aan voor verschillende type omgevingen, zowel indoor als outdoor. Middels een koppeling met een open data platform worden meetwaarden verzameld en gevisualiseerd. Tevens wordt integratie met diverse systemen ondersteunt.

 

 

Slimme straatverlichting
Vanaf 2020 zal op grote schaal in Nederland het TF-signaal, dat gebruikt wordt voor het aansturen van openbare verlichting, niet langer ondersteunt worden. Als antwoord hierop heeft Intemo de CityZenz ontwikkeld. In de basis vangt de CityZenZ het wegvallen van het TF-signaal op middels een astronomische klok. Tevens  De CityZenZ is eenvoudig uit te breiden met slimme modules die communicatie op afstand, energiemanagement, monitoring en autonoom lichtsterkte afhankelijk schakelen mogelijk maakt.

Dichtbij