Sensorplatform Waalkade Nijmegen

Meten en visualiseren van fijnstofwaarden

In opdracht van de gemeente Nijmegen en in samenwerking met Braddock Beheer en Consultancy, Statiq Air, Ziut en The Economic Board, heeft Intemo bijgedragen aan de realisatie van het Waalkade project. In dit project gaat de gemeente Nijmegen data verzamelen over de luchtkwaliteit aan de Waalkade. Gemeten wordt wat de uitstoot is van schepen op de Waal en wat het effect is van walstroom. Daarnaast moeten fijnstofvangers er voor zorgen dat de hoeveelheid fijnstof in het gebied rondom de Waalkade omlaag gaat.

Voor het meten en verzamelen van gegevens over de luchtkwaliteit heeft Intemo speciale sensoren ontwikkeld. De sensoren meten de volgende waarden: luchtvochtigheid, windsnelheid, windrichting, fijnstof (PM2.5 en PM10), temperatuur, vochtigheidsgraad en geluidsdruk. De verzamelde data wordt in open standaarden ter beschikking gesteld (https://pdok.smartemission.nl/waalkade). Ook geven de sensoren doormiddel van led verlichting een indicatie over de luchtkwaliteit.

Een mooi voorbeeld van hoe Intemo samen met betrokken partijen, een idee verder uitwerkt tot een product die volledig aansluit bij het gewenste gebruik.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden die Intemo u kan bieden? Neem vrijblijvend contact met ons op!