Grootschalige uitrol CityZenZ Nijmegen

In de gemeente Nijmegen wordt momenteel op grote schaal nieuwe schakelaars geïnstalleerd voor het aansturen van openbare verlichting. De schakelaars, genaamd CityZenZ ®, zijn in samenwerking met de gemeente Nijmegen ontwikkeld door Intemo. Ruim 300 CityZenZ ® schakelaars worden door Nijmegen in gebruik genomen. Nijmegen is hiermee voorbereid op het stoppen van het TF-signaal dat gebruikt wordt voor het aansturen van openbare verlichting.

Netbeheerder Liander gaat in 2020 stoppen met het ondersteunen van het TF-signaal, onder meer in de provincie Gelderland. Om op korte termijn toch de openbare verlichting aan te kunnen sturen heeft Intemo de CityZenZ ® ontwikkeld. De basismodule stuurt verlichting aan middels een astronomische klok, waarbij er geschakeld wordt tussen een dag en nacht programma. Met de basismodule zijn gemeenten tevens voorbereid op slim energiemanagement en slimme aansturing van openbare verlichting. Dankzij de modulaire aard van de CityZenZ ® kan deze eenvoudig uitgebreid worden met slimme modules:

  • Module remote communicatie: Middels deze module wordt het mogelijk om op afstand te communiceren met de CityZenz ®. Tevens voert de CityZenz ® met deze module actief controle uit op de 3 aanvoerfases en maakt melding van storingen middels een koppeling met de P1 poort. Hierdoor is het mogelijk om energie kwaliteit en kwantiteit te monitoren. Tevens kunnen firmware en programma updates op afstand doorgevoerd worden.
  • Module intelligente schakelaar: Met deze module kan op slimme wijze energie gemanaged worden, verbruik gemonitord worden en remote gecommuniceerd worden met centrale schakelkasten. Ook biedt deze module een ingang voor deurcontrole bij openstaande kast, een ingang voor lichtsensor waardoor de CityZenz ® autonoom lichtsterkte afhankelijk kan schakelen en maakt melding van storing afgaande richting.
  • Module lichtmast unit: Met deze unit kan op individueel lichtmast niveau gecommuniceerd worden. Tevens maakt deze sturing mogelijk van Dali 1 & 2, maakt melding van storing in armatuur (driver/lamp) en real-time individuele schakeling/dimming per lichtmast mogelijk.

Op korte termijn biedt de CityZenZ ® een oplossing voor het wegvallen van het TF-signaal. Op de lange termijn kan de schakelaar bijdragen aan het behalen van doelstellingen uit het SER-energieakkoord. Dit akkoord heeft als doelstellingen in 2020 20% energiebesparing uit OVL ten opzichte van 2013 en 40% van OVL is voorzien van slim energiemanagement in 2020.

De CityZenZ ® is de volgende toevoeging aan de Smart City oplossingen van Intemo die een slimme stad faciliteren. In combinatie met onze sensoren en passantentellers bieden onze oplossingen mogelijkheden tot een horizontaal integreerbaar urban data platform waar zowel gemeenten, burgers en ondernemers van profiteren. Dit gaat onder meer ook uitgerold worden in Brainport Smart District waar Intemo in samenwerking deze technieken gaat faciliteren.