Josene

Smart City
Als technologiepartner is Intemo thuis in de wereld van slimme steden. Wij ontwikkelen innovatieve producten als slimme sensoren en informatie verwerkende apparatuur. Door het verzamelen van data kunnen gemeenten vraagstukken in kaart brengen en kan sturing worden gegeven aan technische en maatschappelijke processen. Bewustwording en zinvolle innovatie zijn hierbij leidend voor ons. Waar gemeenten behoefte hebben aan een technische invulling kunnen wij een oplossing ontwikkelen. Dit doen wij voor het monitoren van openbare ruimten, het meten van luchtkwaliteit en leefbaarheid, slimme energie en communicatiesystemen.

Meten luchtkwaliteit en leefbaarheid
Onze Josene® sensoren zijn ontwikkeld voor het meten van luchtkwaliteit en leefbaarheid in diverse omgevingen. Met de sensoren kan relatief goedkoop een fijnmazig meetnetwerk aangelegd worden. Met Josene® sensoren kunnen vele omgevingsvariabelen gemeten worden, waaronder verschillende soorten luchtkwaliteit factoren (CO2, fijnstof en VOC’s), klimaatfactoren (temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk) en leefbaarheid (geluid, lichtintensiteit). De meetwaarden van de sensoren kunnen gedeeld worden met verschillende data platformen.

Afhankelijk van de omgeving waarin gemeten wordt hebben we verschillende Josene® sensoren, waaronder:

Elke sensor is aangepast op de omgeving waarin gemeten wordt. Per sensor zijn meerdere opties mogelijk op het gebied van type meetwaarden, communicatie en stroomvoorziening.

Passantentelling
Intemo biedt oplossingen aan voor het tellen van passanten in openbare ruimten. Hiervoor worden speciale sensoren ingezet waarmee passantentstromen in kaart gebracht worden. De sensoren zijn voorzien van een geïntegreerde camera, maar de beelden worden direct omgezet in anonieme data. Hierdoor wordt de privacy van passanten gewaarborgd. Met de data kan drukte in bepaalde gebieden in kaart gebracht worden.